ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Εκπροσώπηση των ποινικών αδικημάτων σε Ακροατήρια – Ανακριτές
 • Σύνταξη μηνύσεων – υπομνημάτων
 • Πλαστογραφία
 • Απάτη
 • Απειλή
 • Κλοπή
 • Υπεξαίρεση
 • Ναρκωτικά
 • Σωματική βλάβη
 • Εξύβριση
 • Συκοφαντική δυσφήμηση
 • Πνευματική ιδιοκτησία
 • Τυχερά Παίγνια (παραβίαση Νόμου 4002/2011)

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Λύση γάμου συναινετικά ή κατά αντιδικία
 • Ρύθμιση περί διατροφής και επιμέλειας τέκνων
 • Προσβολή- αναγνώριση πατρότητας

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγορές - πωλήσεις ακινήτων : έλεγχο τίτλων ιδιοκτησίας ακινήτων - παράσταση σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων
 • Αγωγές προσβολής ή διατάραξης της νομής
 • Ασφαλιστικά νομής
 • Προσημειώσεις ακινήτων, άρση υποθηκών Προσημειώσεις – υποθήκες κλπ
 • Αναγνωριστικές αγωγές κυριότητας - χρησικτησίας

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ιδιωτικά συμφωνητικά
 • Συμβάσεις έργου
 • Συμβάσεις εργασίας
 • Συμβάσεις Franchising - Leasing
 • Αγωγές αξίωσης μεσιτικής αμοιβής
 • Αγωγές ανάκλησης δωρεάς

ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • Μισθωτήρια κατοικίας – Επαγγελματικής στέγης
 • Απόδοση μισθίου
 • Καταβολή μισθωμάτων
 • Αποζημιώσεις

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

 • Αγωγές αποζημίωσης για υλικές ζημιές - τραυματισμούς – μελλοντικές ζημιές

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Δημοσίευση Διαθήκης
 • Αγωγή ακυρότητας Διαθήκης
 • Αγωγή περί Κλήρου
 • Κληρονομητήρια
 • Αποποίηση κληρονομιάς

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Αγωγές για παράνομη απόλυση, μισθούς υπερημερίας, δεδουλευμένους μισθούς
 • Αποζημίωση – Ηθική βλάβη

ΕΚΟΥΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

 • Διορισμοί προσωρινής διοικήσεως Α.Ε.
 • Χορήγηση κληρονομητηρίου
 • Ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων νοικοκυριών
 • Αιτήσεις για διόρθωση κτηματογραφικής εγγραφής
 • Διόρθωση ληξιαρχικής πράξεως
 • Δικαστική Συμπαράσταση (για άτομα ανίκανα προς δικαιοπραξία που δεν μπορούν να επιμεληθούν των υποθέσεών τους)
 • Κήρυξη εκτελεστής αλλοδαπής απόφασης
 • Υιοθεσία

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Σύσταση – Τροποποίηση – Λύση – Εκκαθάριση κάθε τύπου εταιριών
 • Εξαγορές - Συγχωνεύσεις εταιριών
 • Υπεράκτιες Εταιρείες
 • Συμβουλευτική Δικηγορία και παροχή νομικών υπηρεσιών σε Ανώνυμες Εταιρίες
 • Πρακτικά Δ.Σ. και Γ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών
 • Μεταβίβαση μετοχών - αύξηση, μείωση μετοχικού κεφαλαίου Ανωνύμων Εταιριών
 • Κατοχυρώσεις εμπορικών σημάτων κλπ.
 • Εμπορικές συμβάσεις
 • Πνευματική ιδιοκτησία

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

 • Διαταγές πληρωμής
 • Διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Ανακοπές και αιτήσεις αναστολής κατά διαταγών πληρωμής
 • Κατασχέσεις και Πλειστηριασμοί
 • Ανακοπές κατά προγράμματος πλειστηριασμών κλπ.
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 • Ενστάσεις, προσφυγές, αιτήσεις ακυρώσεως ενώπιον των διοικητικών Δικαστηρίων της χώρας (Διοικητικό Πρωτοδικείο, Διοικητικό Εφετείο, ΣΤΕ και Ελεγκτικό Συνέδριο) για πληθώρα υποθέσεων, όπως
  • Φορολογικά
  • Πολεοδομικές παραβάσεις
  • Δημόσια έργα - Διαγωνισμοί
  • Πρόστιμο ΙΚΑ
  • Απόρριψη άδειας διαμονής αλλοδαπού

 

Νέα
 • Ερχονται σύντομα!


Συχνές Ερωτήσεις
 • Ερχονται σύντομα!


Επικοινωνία
 • Τηλ/Φαξ: (+30) 2294098744
 • Κιν: (+30) 6974432330
 • Κιν: (+30) 6973042082
 • e-mail: info@e-lawfirm.gr